Valse incassobedrijven: 5 tips om niet in de val te trappen

Valse incassobedrijven: 5 tips om niet in de val te trappen

Identiteits- en functiediefstal zijn twee strategieën die oplichters vaak gebruiken om potentiële slachtoffers geld af te troggelen. Ze doen zich voor als een incassobedrijf en eisen dat je geld overmaakt naar hun rekening. In 2017 ontving de FOD Economie 5.410 meldingen over telefonische opliching. Nochtans kan je op een eenvoudige manier snel achterhalen of je te maken hebt met fraudeurs. De ABR-BVI (Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen) geeft 5 tips om te vermijden dat je in de val trapt.

Het is een methode die populair is bij fraudeurs: een titel of een functie vermelden, zoals politieagent of incassobureau, om indruk te maken op slachtoffers en zo te proberen hen geld afhandig te maken. Vakantiekosten, administratieve honoraria, onbetaalde facturen... Aan voorwendsels geen gebrek. Volgens Yves Van Nieuwenburg, voorzitter van de ABR-BVI is het makkelijk om die pogingen te doorprikken en snel te achterhalen of iemand oneerlijke bedoelingen heeft.

5 manieren om een oplichter te herkennen aan de telefoon:

1. Gebruik je gezond verstand en laat je niet overdonderen: als ze zeggen dat je schulden hebt, dan beschikken ze over een dossier, een factuurnummer van een bedrijf (de schuldeiser). Als je twijfelt: check de aankoop van het product of de dienst, vraag de naam van de beller, de naam van zijn bedrijf, een telefoonnummer waarnaar je kan terugbellen. “Als het gesprek snel beëindigd wordt, dan ben je de oplichter te slim af geweest”, beklemtoont Yves Van Nieuwenburg.

2. Minnelijke invorderingsbedrijven moeten strikte procedures naleven. Zo moet een telefoontje altijd worden voorafgegaan door een brief. De incasso-onderneming moet daar expliciet naar verwijzen tijdens het telefoongesprek. Vraag dus of ze een brief hebben gestuurd en op welke datum. Het is natuurlijk altijd mogelijk dat een brief verloren is gegaan, maar door je houding zal een oplichter niet zo snel geneigd zijn om zijn poging tot fraude door te zetten.

3. Neem de tijd om na te gaan wie je aan de lijn hebt. Als je een brief hebt ontvangen van een incassobedrijf, dan vind je daarop de gegevens van de verzender. Incassobedrijven moeten van rechtswege geregistreerd zijn bij de FOD Economie. Even googelen en je weet meteen of het betreffende bedrijf erkend is bij de overheid. Als het bedrijf niet ingeschreven is, dan moet je nog meer op je hoede zijn. “Controleer of de contactgegevens van het incassobedrijf in de brief overeenkomen met de contactgegevens die je online vindt”, raadt Yves Van Nieuwenburg aan: “We hebben al meegemaakt dat fraudeurs zich uitgeven voor echte incasso-ondernemingen... maar ze vermelden in hun brief een ander telefoonnummer en bankrekeningnummer waarnaar je het bedrag moet overmaken.”

4. De houding van de beller zegt alles. Als de persoon aan de andere kant van de lijn je gebiedt om te betalen, je onder druk zet of bedreigt, je vragen stelt over je privéleven of vraagt om het nummer van je krediet- of bankkaart te geven, dan weet je zeker dat je te maken hebt met een oplichter.

5. Kosten voor een interventie zijn verboden. Als je te horen krijgt dat er extra kosten verbonden zijn aan het telefoongesprek, dan gaat het zeker niet om een incasso-onderneming. Een minnelijke schuldinvordering brengt geen kosten met zich mee, behalve de kosten die vermeld staan in de algemene voorwaarden van de schuldeiser. “Dat is een essentieel element van ons vak. Onze werkwijze bestaat er net in dat schuldenaars geen extra kosten riskeren voor de betaling van hun facturen. We rekenen de debiteuren nooit iets aan voor onze tussenkomst.”

Contactpogingen van malafide personen kan je altijd melden bij de FOD Economie: https://economie.fgov.be/nl/themas/financiele-diensten/schuldenlast/schuldinvordering

OVER ABR-BVI:
De ABR-BVI (Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen) is een vzw waarbij de belangrijkste incassobedrijven van België zijn aangesloten. Ze ondersteunt bedrijven, kmo's en instellingen die onbetaalde sommen willen recupereren van hun klanten. De BVI staat rechtstreeks in contact met de debiteuren, dus de burgers, en hanteert een aanpak waarin dialoog, luisterbereidheid en communicatie centraal staan. De leden van de BVI van hun kant respecteren een deontologische code (respect voor de privacy, transparantie tijdens contacten...) die voor de hele invorderingssector geldt.

PERSCONTACT
Beatrijs Wouters, RCA
beatrijs.wouter@rca.be
GSM: 0496 32 64 36